Meddelande från JM

Hej!

För att kunna montera ställningen till vår pågående produktion på Atlas så vill vi sätta upp stämp i ert garage.

Ställningen kommer att belasta gårdsbjälklaget med en rejäl last och vi vill absolut inte riskera att något händer med gårdsbjälklaget.

Jag har bifogat ett ritning som förklarar var dom kommer att stå och hur det ungefär kommer att se ut.

Vi kommer göra allt vi kan för att alla parkeringar fortsatt skall gå att använda men om det blir problem med någon parkering så kommer jag att kontakta den som står där för en temporär lösning.

Med vänlig hälsning!

Christian Lindskog

Projektledare

Projektutveckling/Region Väst

Bifogade filer