Felanmälan lokalhyresgäster

JMs Kundservice
Tel. 020-731 731
E-post: kundservice@jm.se

Öppettider:
måndag-torsdag kl. 07.00 - 16.00
fredag kl. 07.00 - 14.00

Gäller i två år från garantitidens startdatum.

Jour
Vid akuta fel efter kontorstid, dvs efter 16.00 på vardagar samt helger, kontakta GK Jour på telefon 020-20 20 05.

Detta bör undvikas och ska endast ske:

  • Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis vid vattenläckage).
  • Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.

OBS!
Jour utryckning för icke akuta fel, debiteras den som anmält felet. Om du själv orsakat felet (t.ex. stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig.