Överlåtelser

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare Nabo.

Överlåtelser ska skickas till;

Brf. Norra Nova
Nabo 115001 FE 617

107 76 Stockholm


Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av 2023 års prisbasbelopp som motsvarar 

1 313 kronor. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Överlåtelserna kan mailas in till avgifthyra@nabo.se

Support för medlemmar, hyresgäster, mäklare och banker