Överlåtelser

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare Husjuristerna.

Överlåtelser ska skickas till;

Brf Norra Nova
c/o Husjuristerna ab

Banehagsliden 2

414 51 GÖTEBORG 

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2017 års kostnadsläge är
1 120 kr. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Support för medlemmar, hyresgäster, mäklare och banker

www.husjuristerna.se
Mejl: info@husjuristerna.se