Överlåtelser

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare JM@home.

Överlåtelser ska skickas till;

Brf Norra Nova
c/o JM@home AB
169 82  STOCKHOLM 

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2017 års kostnadsläge är
1 120 kr. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Support för medlemmar, hyresgäster, mäklare och banker

Vardagar 7-16
Mejl: kundservice@jm.se
020-731 731