Protokoll från stämman 2019-04-11

Protokollet finns under Medlemmar/Föreningen/Föreningsstämma/Föreningsstämma 2019-04-15

NOTERA: Ni måste logga in för att läsa detta!