Information kring kommunens färdigställande av gator i området

Bifogat finns informationsbrev från kommunen gällande färdigställande av de allmänna gatorna i området.

Bifogade filer